about us

CAT datacom ผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลรายแรกของเมืองไทย เราได้มุ่งพัฒนาโครงข่ายและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ความชำนาญในธุรกิจอย่างยาวนาน เราจึงสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วโลก พร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบ Infrastructure ในระดับมาตรฐานสากล

เชื่อมั่นได้ด้วยระบบการเชื่อมโยงโครงข่ายภายในประเทศ ผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีความยาวกว่า 30,000 กม. และเชื่อมโยงสู่ทั่วโลกผ่านสถานีเคเบิลใต้น้ำ 4 สถานี (เพชรบุรี สงขลา ชลบุรี สตูล) และสถานีดาวเทียม 3 สถานี (ศรีราชา อุบลราชธานี นนทบุรี)

จนถึงวันนี้ CAT datacom ยังคงความเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยการสร้างโครงข่าย IP ซึ่งมีความจุ (Bandwidth) สูงสุดในประเทศไทย 100 Gbps รองรับการใช้งานที่แบนด์วิธสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยระบบบริหารเครือข่าย (Network Management System) ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ทีมงานขายพร้อมให้บริการ และสูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องทั่วประเทศ จึงเชื่อมั่นได้ว่า CAT Telecom สามารถสนองตอบความต้องการสื่อสารข้อมูลของธุรกิจได้อย่างครบวงจร

ติดต่อได้ที่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจวงจรสื่อสารข้อมูล
99 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210-0298
CAT Contact Center 1322
อีเมล์ : catdatacom@cattelecom.com

 

  หน่วยงานขาย เบอร์โทรศัพท์
  ฝ่ายขายส่วนกลาง  
  ฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ  02-104-3717,4013
  ฝ่ายบริการลูกค้าเอกชน  02-104-4142
  ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ  02-104-4408 , 4849
     
  ฝ่ายขายส่วนภูมิภาค  
  สำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  074-231-080 กด 1 ต่อ 4111 , 4137
  สำนักงานบริการลูกค้าเขตกลาง จ.นครสวรรค์  056-226320
  สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออก อ.พัทยา จ.ชลบุรี  033-0044301 – 10 ต่อ 4288-9
  สำนักงานบริการลูกค้าเขตเหนือ จ.เชียงใหม่  053-261174 ต่อ 4327-8
  สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันตก จ.ราชบุรี  032-328292 , 032-328295 ต่อ 4206 ,4260
  สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
 
 043-009060-2