CAT Datacom
    

Contact us

 • กสท สำนักงานใหญ่
  ที่อยู่
  99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298

  เวลาทำการ
  จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

  โทรศัพท์
  0 2104 3000

  โทรสาร
  0 2104 3000

  แผนที่
  • CAT Tower
   ที่อยู่
   72 อาคาร CAT Tower ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

   เวลาทำการ
   จันทร์ - ศุกร์ 08.30-16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 2104 1000

   แผนที่
  • ฝ่ายขายลูกค้าภาครัฐ
   ที่อยู่
   99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210-0298

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 2104 4401-3, 0 2104 4776-82

   โทรสาร
   0 2104 4401-3, 0 2104 4776-82

   แผนที่
  • ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี
   ที่อยู่
   53/58 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 2104 7011, 0 2104 7168 - 9

   โทรสาร
   0 2104 7011, 0 2104 7168 - 9

   แผนที่
  • ฝ่ายขายลูกค้าเอกชน
   ที่อยู่
   99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 - 0298

   เวลาทำการ
   จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 2104 4750-1, 0 2104 4753-8, 0 2104 4760-5

   โทรสาร
   0 2104 4750-1, 0 2104 4753-8, 0 2104 4760-5

   แผนที่
  • ฝ่ายขายผู้ประกอบการภายในประเทศ
   ที่อยู่
   99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 - 0298

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 2104 4408-11, 0 2104 4845-7

   โทรสาร
   0 2104 44070, 0 2104 4098

   แผนที่
  • ฝ่ายขายผู้ประกอบการต่างประเทศ
   ที่อยู่
   99 หมู่ 3 อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 - 0298

   เวลาทำการ
   จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 2104 3881-2

   โทรสาร
   0 2104 3883

   แผนที่
  • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการตลาดลูกค้ารายย่อย
   ที่อยู่
   99 หมู่ 3 อาคารศุูนย์บริการลูกค้า ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210-0298

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 2104 4649, 0 2104 3099

   โทรสาร
   0 2104 4810

   แผนที่
  • สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ
   ที่อยู่
   492 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30 -16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 5324 4663, 0 5326 1196, 0 5324 6658,

   โทรสาร
   0 5324 4663, 0 5326 1196, 0 5324 6658,

  • สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง
   ที่อยู่
   525/9 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30 -16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 5622 8558, 0 5622 8556, 0 5622 2114

   โทรสาร
   0 5622 8558, 0 5622 8556, 0 5622 2114

  • สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก
   ที่อยู่
   124 หมู่ 10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30 -16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 3300 4301-10

   โทรสาร
   0 3300 4301-10

  • สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
   ที่อยู่
   294/1 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30 -16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 4324 1560-7

   โทรสาร
   0 4324 1560-7

  • สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก
   ที่อยู่
   162 หมู่ 4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30 -16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 3232 6668 ต่อ 4205

   โทรสาร
   0 3232 6668 ต่อ 4205

  • สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้
   ที่อยู่
   490/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

   เวลาทำการ
   จันทร์-ศุกร์ : 08.30 -16.30 น.

   โทรศัพท์
   0 7423 1080 ต่อ 4209

   โทรสาร
   0 7423 1080 ต่อ 4209