CAT news

CAT คว้ารางวัลระดับโลกด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

CAT รับรางวัล Best Contribution to Digital Infrastructure Development - Thailand จากงาน IFM Awards 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์

recent news

ธุรกิจคึกคักรับปีใหม่ เตรียมขยายระบบไอทีสร้างความเป็นองค์กรชั้นนำเตรียมเข้าสู่ยุค Global Marketing
24 Jan 2018

จากการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังสำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 3.8 ทำให้กลุ่มธุรกิจมีความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มมุ่งเน้นการขยายระบบไอทีองค์กร

CAT ติดอาวุธไอเดียให้ลูกค้าเพิ่มมูลค่าของข้อมูล เพื่อโอกาสที่เหนือกว่า กับหลักสูตร “Big Data Analytics”
9 Jan 2018

เทคโนโลยี Big Data Analytics เป็นเครื่องมือทรงพลังที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในเชิงลึก ทำให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์ได้ตรงใจผู้บริโภค สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (cross-selling) และพัฒนาสินค้า/บริการให้ตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งระบบออนไลน์ทวีความสำคัญ ข้อมูลก็จะมีมากมายมหาศาล ธุรกิจยิ่งจะต้องมุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-driven) เพื่อตามให้ทันเทรนด์ของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคซับซ้อนขึ้น จึงจำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

อภิชาติ สวรรค์คำธรณ์ คนเบื้องหลัง เล่าเบื้องลึกโลกแห่งโทรคมนาคม
20 Feb 2018

ทุกวันนี้ ผู้คนส่วนใหญ่รอบตัวต่างใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อ รับ – ส่ง ข้อมูลกันตลอดเวลา แต่ทราบหรือไม่ว่า เบื้องหลังของการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายและการใช้อินเทอร์เนตนั้น คือระบบโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูง ซึ่งสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

CAT โชว์ศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคม “CAT Network Showcase 2017” ภายใต้แนวความคิด Thailand 4.0 Let’s Rock
18 Sep 2017

ขานรับนโยบายรัฐ ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยโครงข่ายด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพที่สุด

 1 2 3 4 5 6 >  Last »