CAT news

CAT เปิดติวเข้ม “IPv6 – Next Generation of IP” เพื่อผู้บริหารด้านไอทีของธุรกิจต่างๆ พร้อมกว่าใครบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต IPv6

CAT เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพความรู้และอัพเดทเทคโนโลยีไอทีใหม่ๆ ให้กับบุคลากรที่ดูแลระบบไอทีองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถทันกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกไอที จับเทรนด์ไอทีสำคัญๆ มาจัดอบรมอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรม “Click! CAT” โดยครั้งนี้ ได้จัดอบรมในหลักสูตร “IPv6 – Next Generation of IP” ให้กับผู้บริหารด้านไอทีขององค์กรธุรกิจชั้นนำ เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี

recent news

CAT Network Showcase 2015
7 Oct 2015

เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจของคุณ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ที่คุณสามารถทำงานได้จากทุกแห่งบนโลกโดยไม่มีข้อจำกัดทางการสื่อสาร ธุรกิจต่างๆ ทำงานได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่าย นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

บมจ. กสท โทรคมนาคม ร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนาเปิดตัวหนังสือ "สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานด้านไอที ด้วยมาตรฐาน ITIL V.3"
20 Oct 2015

ในปัจจุบัน โลกธุรกิจกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ต่างหันมาพัฒนาระบบไอทีเพื่อใช้ในกิจการต่างๆ พร้อมทั้งเริ่มปรับตัวเพื่อรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ ระบบการจัดการด้านการบริการงานด้านไอที ย่อมเป็นสิ่งที่จะละเลยไม่ได้ เนื่องจากการการจัดการที่มีระบบที่ดีนั้น จะสามารถปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ ควบคุมและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CAT สนับสนุนโครงข่ายโทรคมนาคมในเมียนมาร์ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งเป้าผู้นำการให้บริการมาตรฐานสากล
22 Sep 2015

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ร่วมพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและร่วมวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารกับผู้ให้บริการหลัก ในพม่าผ่านทั้งระบบเคเบิ้ลภาคพื้นดิน และระบบเคเบิ้ลใต้น้ำ ส่งผลให้ ปัจจุบันประเทศพม่าได้กลายเป็นตลาดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่า พม่าเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางด้านงานบริการด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลก

CAT datacom แสดงวิสัยทัศน์ พร้อมก้าวสู่ยุค Internet of things ด้วยโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อการเชื่อมต่อในโลกอินเทอร์เนตอย่างไร้ขีดจำกัดภายในงาน ioTDay Thailand 2015
22 Sep 2015

คุณกัมพล บุ่งศรี ผู้จัดการส่วนบริการอินเทอร์เนต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT Telecom) และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และ IPv6 เพื่อรองรับการใช้งานยุค ioT ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง Enjoy your Smart Life on Steady IP Network ภายในงาน ioTDay Thailand 2015 : Leverage your Infrastructure to Internet 3.0 Era

CAT จับมือ Xsense ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการเครือข่ายดาวเทียม เพื่อให้บริการระบบติดตามเรือ พร้อมยกระดับมาตรฐานการประมงไทยมุ่งสู่ระดับสากล
22 Sep 2015

บมจ.กสท โทรคมนาคม ร่วมกับ บริษัทเอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายดาวเทียม เพื่อให้บริการระบบติดตามเรือประมง Vessel Monitoring System : VMS โดยเชื่อมโยงภายประเทศผ่านวงจร IP Network และระบบ Cloud ดูแลความปลอดภัยด้วยศูนย์ SOC เชื่อมต่อไปยังกรมประมง

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last »