CAT news

มองอนาคตการสื่อสารจาก 3G สู่ 4G LTE

ที่มาของเทคโนโลยีทุกอย่างในโลกนี้ล้วนพัฒนาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของมนุษย์ที่ไม่สิ้นสุด

recent news

CAT เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความร่วมมือในการพัฒนา IPv6 ในภูมิภาคอาเซียน
9 Apr 2014

CAT เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านความร่วมมือในการพัฒนา IPv6 ในภูมิภาคอาเซียน

วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ จัดคอนเสิร์ตร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี Tokyo Philharmonic Orchestra ถ่ายทอดเทปบันทึกการแสดงทาง CAT Channel
3 Mar 2014

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของวงโตเกียวฟิลฮาร์โมนิค

CAT ตรวจสอบความพร้อมการให้บริการของโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติคภาคพื้นดินที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย- สปป. ลา
20 Feb 2014

บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-บ่อแก้ว)

CAT เร่งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ร่วมเวทีพัฒนาศักยภาพกับนานาชาติ พร้อมรับการเติบโตปีนี้
31 Jan 2014

CAT คาดความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะสูงขึ้นกว่า 50% จากปี 56

เปิดสถิติการเติบโตและแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
31 Jan 2014

ปัจจุบัน “อินเทอร์เน็ต” ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last »