CAT เข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมนานาชาติ พร้อมลุยธุรกิจระหว่างประเทศ หนุนองค์กรพัฒนาธุรกิจต่อยอด

 

 

CAT เข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมนานาชาติ พร้อมลุยธุรกิจระหว่างประเทศ หนุนองค์กรพัฒนาธุรกิจต่อยอด คุณอุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) นำทีมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศร่วมงาน Asian Carriers Conference 2017 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยงานดังกล่าวเป็นการพบปะกัน ของผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม จากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนภูมิภาคเอเชีย ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นาน CAT ได้ปรับผังองค์กรให้มีการมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษัทลูกในอนาคต

 

“ปัจจุบัน CAT เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหลักในไทยซึ่งพันธมิตรจากทั่วโลกให้ความไว้วางไว้ใจในการเชื่อมโยงโครงข่ายแบบ Network-to-Network ด้วยเราได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Carrier Ethernet 2.0 หรือ CE2.0 จาก MEF Forum ซึ่งเป็นองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ ทำให้เรามี Market Share ในธุรกิจสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศกว่า 40% ที่ผ่านมา CAT ได้ปรับรูปแบบองค์กรให้เกิดความคล่องตัวที่จะซัพพอร์ตความต้องการของลูกค้าในยุคที่มีนวัตกรรมดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนทางธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งขนาดของแบนด์วิธที่อาจจะมีการปรับใน Scale แบบก้าวหน้า รูปแบบของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่อาจจะต้องการมีร่วมมือหรือการลงทุนในระบบแบบเร่งด่วน อีกทั้งความร่วมมือในธุรกิจด้วย Business Model รูปแบบต่างๆ ซึ่งเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้อีกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราต้องพร้อมเสมอ โดยการปรับผังองค์กรจะทำให้เรามีการบริหารจัดการในธุรกิจและงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัว มากขึ้น และจากการพบปะกับพันธมิตรในงานประชุม Asian Carriers Conference ครั้งนี้เราได้รับ Feedback ที่ดีจากกลุ่มพันธมิตร ซึ่งมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของ CAT และเชื่อว่าปรับเปลี่ยนองค์กรดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญกับความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจซึ่งต้องมีความรวดเร็วให้ทันตามความต้องการของตลาด” คุณอุบลพรรณฯ กล่าว

 

ล่าสุด CAT ได้รับรางวัล หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 จาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคุณอุบลพรรณ ชื่นชม เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวได้รับจากการพิจารณาผู้ให้บริการที่มีศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต และรองรับ IPv6 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการขยายตัวของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง