CAT Datacom
    

CAT จัดประชุมผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

 

     เมื่อวันที่14-16 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม PacificPartners Meeting (PPM) ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน จังหวัดภูเก็ต โดยมีภาคีสมาชิกกว่า 15 ประเทศ เข้าร่วม โดยมี ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม

 

 

     การประชุม Pacific Partners Meeting เป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก15ราย อันประกอบด้วยAT&T (สหรัฐอเมริกา),Chunghwa Telecom (ไต้หวัน), China Telecom (จีน), Indosat (อินโดนิเซีย), KDDI (ญี่ปุ่น), Korea Telecom (เกาหลี), PCCW (ฮ่องกง), PLDT (ฟิลิปปินส์), SingTel (สิงคโปร์), Spark (นิวซีแลนด์), Tata Communications (อินเดีย), Telecom Malaysia (มาเลเซีย), Telstra (ออสเตรเลีย), VNPT (เวียดนาม) และ CAT Telecom (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ทั้งด้านธุรกิจ การตลาดและเทคโนโลยี รวมไปถึงการเจรจาธุรกิจและการวางแผนวงจรเชื่อมโยงสำหรับการให้บริการร่วมกัน ทั้งนี้ภายหลังได้เพิ่มเติมการจัดประชุมกลุ่มย่อย Risk Management Committee Meeting เพื่อร่วมกันหารือ / แก้ไขปัญหาการลักลอบใช้สัญญาณการให้บริการทางเสียง (Voice) ในยุคของการสื่อสารทางไกลด้วยเสียง ก่อนที่จะการขยายผลมาสู่การจัดการความเสี่ยงด้านการให้บริการโทรคมนาคมทั้งหมดโดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือ Cyber Security ในปัจจุบัน

 

     “สำหรับการประชุม PPMในปีนี้ CAT ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์และข้อมูลการทำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ที่มุ่งเน้นในการเข้าร่วมกับเมกะโปรเจคของภาครัฐ อาทิ Digital Park Thailand และ Smart City รวมไปถึงโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในประเทศพม่า ซึ่งในฐานะผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ การเป็นเจ้าภาพในการประชุมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในด้านการลงทุนทางธุรกิจโทรคมนาคมระหว่างประเทศอีกด้วย” 

 

     “นอกจากนี้ ในการประชุมย่อย Risk Management Committee Meeting ระหว่างการประชุม PPM ในปีนี้ CAT ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ Mr.Nishant Ranjan ตำแหน่ง Regional Solution Architecture –South East Asiaจาก MaAfee มาให้ความรู้ด้านฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ที่ทันสมัยเพื่อการจัดความเสี่ยงบนเครือข่ายซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยด้านโทรคมนาคมของกลุ่มประเทศสมาชิก”

 

     “สำหรับการประชุมในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในประเทศเกาหลี โดย Korea Telecom ซึ่งกลุ่มภาคีสมาชิกได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการจัดประชุมโดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างฐานการให้บริการที่มั่นคงทั้งในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกและขยายไปสู่การให้บริการกับภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก” ดร.ดนันท์ กล่าว