CAT Datacom
    

CAT THIX

 • CAT THIX ทางด่วนอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

            ในอดีตการเชื่อมต่อไปยัง Content ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศของ ISP มักใช้วิธีการเชื่อมต่อตรงไปยังประเทศปลายทาง ที่มี Content ที่
  ต้องการโดยเช่าเคเบิลใต้น้ำ หรืออาจเช่าเคเบิลที่วิ่งบนเสาไฟฟ้าเพื่อไปต่อกับ Content ในประเทศใกล้เคียงซึ่งหาก ISP ต้องการให้การเชื่อมต่อไปยัง Content ต่างประเทศของตนมีคุณภาพก็จะต้องเชื่อมต่อไปยังหลายประเทศ ซึ่งวิธีนี้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงในการทำให้บริการมีคุณภาพ

   

   

        จากสาเหตุดังกล่าว CAT จึงจัดบริการ CAT THIX ขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้ ISP สามารถใช้บริการ InternationalContents ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคอนเซปต์ของ CATTHIX คือ ISP เชื่อมต่อกับ CAT THIX ที่จุดเดียวก็จะสามารถเชื่อมต่อไปยัง International Contents ชั้นนำทั่วทุกมุมโลกได้ โดยผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำที่ CAT มีอยู่ ซึ่ง CAT มีระบบเคเบิลใต้น้ำออกต่างประเทศที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศขณะนี้ เนื่องจากมีจุดเชื่อมต่อตรงออกต่างประเทศมากกว่า 3 จุดมีระบบเคเบิลออกต่างประเทศมากกว่า 5 ระบบ และยังมีโครงการลงทุนในระบบเคเบิลเส้นใหม่อยู่เสมอๆ จึงทำให้ CAT สามารถจัดการระบบเคเบิลของตนได้อย่างเป็นอิสระและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่ของ ความจุ (Bandwidth) และ เส้นทาง (Route)

       ส่วนผู้ให้บริการ IGS รายอื่นๆ ปัจจุบันยังไม่มีระบบเคเบิลใต้น้ำต่อตรงออกต่างประเทศเองแต่ใช้วิธีการต่อผ่านเคเบิลบนดินไปออกทางประเทศมาเลเซียเพื่อเชื่อมต่อกับ InternationalContent ที่ประเทศสิงคโปร์แทน

       สรุปได้ว่า Internet Gateway Services ทำหน้าที่เป็นเสมือนช่องทางด่วนสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่อำนวยความสะดวกให้กับ ISP นั่นเอง
   
       สำหรับท่านที่กำลังคิดจะเป็น ISP รายใหม่และยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองติดต่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมที่ CAT ได้เลยครับ เพราะปัจจุบัน CAT ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐแว่วมาว่า พร้อมสนับสนุนธุรกิจของท่านอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐฯ ที่กำลังผลักดันให้เกิดการใช้บรอดแบนด์ตามนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
   
   
   
   
   
 • หากต้องการใช้บริการ CAT THIX & CAT NIX ต้องทำอย่างไรากใช้บริการทำอย่าง
  ลูกค้าที่ใช้บริการ CAT THIX&CAT; NIX ได้จำเป็นต้องมี Autonomous system (AS) Number เป็นของตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการจัดกลุ่ม IP ของลูกค้าให้อยู่ใน Policy เดียวกัน อีกทั้งต้องเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รับ license จาก Regulator ในประเทศไทยด้วย หาก ISP ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 1322
 • ฝ่ายขายส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

   

  ลำดับ ประเภทธุรกิจของลูกค้า ฝ่ายขายส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์
  1 บริษัทเอกชน ฝ่ายบริการลูกค้าเอกชน  02-104-4142
  2 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ 02-104-3717,4013
  3 ผู้ประกอบการ (Wholesales) อาทิ ISP ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ 02-104-4408 , 4849
         

  ส่วนภูมิภาค

   

   
  ลำดับ ฝ่ายขายส่วนภูมิภาค เบอร์โทรศัพท์  
  1 สำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-231-080 กด 1 ต่อ 4111 , 4137  
  2 สำนักงานบริการลูกค้าเขตกลาง จ.นครสวรรค์ 056-226320  
  3 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออก อ.พัทยา จ.ชลบุรี 033-0044301 – 10 ต่อ 4288-9  
  4 สำนักงานบริการลูกค้าเขตเหนือ จ.เชียงใหม่ 053-261174 ต่อ 4327-8  
  5 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันตก จ.ราชบุรี 032-328292 , 032-328295 ต่อ 4206 ,4260  
  6 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 043-241560-7 ต่อ 4213, 4302