CAT Datacom
    

CAT CONVERGENCE SERVICE

CAT CONVERGENCE SERVICE

 • Convergence Service มิติใหม่ของแพ็กเกจสื่อสารสำหรับองค์กร

       ธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารยิ่งเป็นธุรกิจที่มีสาขากระจายอยู่ในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการมองหา
       ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมและความเข้าใจธรรมชาติของผู้ประกอบธุรกิจ CAT Telecom จึงสร้างโปรโมชั่นแพ็กเกจการสื่อสารเพื่อสะดวกกับการใช้งานไอทีของธุรกิจ ตั้งแต่ขนาด SMEs ไปจนถึงระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ในลักษณะ Convergence เหมาะสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการรับส่งข้อมูลผ่าน Private Network ควบคู่กับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และ VoIP

   
  ส่วนประกอบของแพ็กเกจ
       เป็นโปรโมชั่นที่เป็นการร่วมบริการการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นสำหรับธุรกิจรวมกัน เป็นแพ็กเกจเดียว ซึ่งประกอบด้วยบริการ MPLS และระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต โดยแพ็กเกจจะประกอบด้วยการให้บริการเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

   

  [ 1 ] บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล MPLS
       ซึ่งเป็นบริการที่เหมาะสำหรับขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างสาขาภายในประเทศหรือระหว่างประเทศถึงกัน เพื่อการรับ-ส่งข้อมูลวิดีโอ หรือเสียงผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ โดยบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี MPLS มีการรับรองคุณภาพบริการ
   
   
   
  [ 2 ] CAT Hosted PBX
       บริการโทรศัพท์ VoIPสำหรับองค์กรที่มีสาขาหรือสำนักงานกระจายอยู่ภูมิภาคต่างๆในต่างจังหวัดหรือแม้ในต่างประเทศ คงปวดหัวกับบิลค่าโทรศัพท์ก้อนโตที่ต้องจ่ายออกไป ด้วยความเข้าใจในปัญหานี้ แพ็กเกจยังมาพร้อมกับบริการ CAT Hosted PBX ซึ่งเป็นบริการโทรศัพท์ VoIP ซึ่งเป็นการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้เพื่อโทรภายในกลุม่ ฟรี ชว่ยให้องค์กรลดค่า ใช้จ่าย
  ส่วนนี้ได้อย่างมาก และใช้ทรัพยากรระบบเครือข่ายที่มีอยู่ขององค์กรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
   
       นอกจากนี้ CAT Hosted PBX ยังมีบริการเสริมในส่วนที่เรียกว่า IVR (Interactive Voice Response) หรือบริการตอบรับอัตโนมัติเพื่อให้บริการอีกด้วย
   
       ด้วยเหตุนี้ การให้บริการในลักษณะ Convergence จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล และต้องการความคล่องตัวในการใช้งานซึ่งเป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายเหมาะกับทุกภาคธุรกิจหรือ หน่วยงานต่างๆ ที่มีสาขากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
   
  ประโยชน์ของแพ็กเกจ
       ด้วยแพ็กเกจการให้บริการนี้ ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายทั้งก่อนและระหว่างการใช้งาน เนื่องจากติดต่อผู้ให้บริการ CATTelecom เพียงรายเดียวก็ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในส่วนของระบบสื่อสารข้อมูลและระบบ VoIP หากพบข้อติดขัดระหว่างการใช้งาน Call Center ของ CAT ก็สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบใดจากจุดๆ เดียว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อผู้ให้บริการหลายรายแต่อย่างใด ลดความยุ่งยากและลดเวลาในการแก้ไขปัญหา ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวเดินไปได้อย่างต่อเนื่อง

   

 • ฝ่ายขายส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

   

  ลำดับ ประเภทธุรกิจของลูกค้า ฝ่ายขายส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์
  1 บริษัทเอกชน ฝ่ายบริการลูกค้าเอกชน  02-104-4142
  2 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ 02-104-3717,4013
  3 ผู้ประกอบการ (Wholesales) อาทิ ISP ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ 02-104-4408 , 4849
         

  ส่วนภูมิภาค

   

   
  ลำดับ ฝ่ายขายส่วนภูมิภาค เบอร์โทรศัพท์  
  1 สำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-231-080 กด 1 ต่อ 4111 , 4137  
  2 สำนักงานบริการลูกค้าเขตกลาง จ.นครสวรรค์ 056-226320  
  3 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออก อ.พัทยา จ.ชลบุรี 033-0044301 – 10 ต่อ 4288-9  
  4 สำนักงานบริการลูกค้าเขตเหนือ จ.เชียงใหม่ 053-261174 ต่อ 4327-8  
  5 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันตก จ.ราชบุรี 032-328292 , 032-328295 ต่อ 4206 ,4260  
  6 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 043-241560-7 ต่อ 4213, 4302