CAT Datacom
    

CAT ETHERNET

 •  
  CAT Ethernet
   
       บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนเครือข่าย IP (Internet Protocol) ด้วยมาตรฐานโครงข่ายระดับสากล (MEF: Metro Ethernet Forum) รองรับการรับ-ส่งข้อมูล ภาพและเสียงในรูปแบบมัลติมีเดียที่ความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps ถึง 100 Gbps ช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ โดยส่วนกลางสามารถบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปกป้องข้อมูลทางธุรกิจด้วยความปลอดภัยระดับสูง
   
       บริการ CAT Ethernet สามารถให้บริการ VPN (L2) ระหว่างประเทศ ครอบคลุมประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมASEAN ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการโทรคมนาคมในภูมิภาค 6 รายภายใต้บริษัทร่วมทุน ACASIA ครอบคลุมประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน และเวียดนาม และมีพันธกิจร่วมกัน ที่สำคัญยิ่ง คือการให้บริการที่สามารถบรรลุคุณภาพการให้บริการ (SLA) ที่ 99.99% (countryto country) ได้ นอกจากนี้บริการ CAT Ethernet ยังสามารถตอบสนองความต้องการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Shop)สำหรับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและธุรกิจที่มีความต้องการเครือข่ายสื่อสารคุณภาพสูงไปยังประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกได้ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ(Global Network Operator)

   

    คุณสมบัติของบริการ CAT Ethernet

   

   

   

    ข้อมูลทางเทคนิค

   

  • เชื่อมโยงวงจร Layer 2 VPN ด้วยรูปแบบ Point to Point และ Point to Multi-Point
  • สามารถเพิ่ม/ลดแบนด์วิธได้อย่างรวดเร็ว
  • เป็นเทคโนโลยีที่มีความเสถียร และมีความปลอดภัยสูงในการรับ-ส่งข้อมูล
  • รองรับการใช้งานหลากหลายแอพพลิเคชั่น ทั้งข้อมูล ถาพ และเสียงในรูปแบบมัลติมีเดีย

   

   
  • ให้บริการที่ความเร็วตั้งแต่ 1Mbps ถึง 100Gbps
  • Physical Interface : Ethernet (RJ-45)
  • บริการด้วย เทคโนโลยี Ethernet

   

  พื้นที่ให้บริการ
       บริการครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานโทรคมนาคมที่พร้อมรองรับการให้บริการ รวมไปถึงการดูแลลูกค้าครอบคลุมในทุกจังหวัดให้บริการบนโครงข่าย ACASIA ซึ่ง CAT เป็นผู้ร่วมลงทุนร่วมกับผู้ให้บริการในอาเซียน ซึ่งให้บริการครอบคลุม 7 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซียและบรูไน
   
  พร้อมตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
       CAT Ethernet เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ที่มีเครือข่ายสาขากระจายอยู่จำนวนมาก อีกทั้งช่วยเสริมศักยภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น องค์กรธุรกิจภาครัฐ, เอกชน,บริษัทข้ามชาติ, โรงงานอุตสาหกรรม, สถาบันการเงินการธนาคาร,สถาบันการศึกษา, ผู้ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม
   
   
   
   

   

 • One Stop Services (OSS) for CAT Datacom International คืออะไร
  คือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำหรับบริการ CAT Datacom คือ
  1.CAT Private Line
  2.CAT Private line Plus
  3.CAT Ethernet
  4.CAT MPLS
  โดย CAT Telecom จะเป็นผู้ดำเนินการที่เกี่ยวกับการให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ที่ CAT Telecom ที่เดี่ยว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น
  -สอบถามรายละเอียดบริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  -สอบถามอัตราค่าใช้บริการ
  -ทำสัญญา ณ. จุดเดียว
  -ช่องทางการชำระเงิน ณ. จุดเดียว
  -บริการหลังการขาย (รับแจ้งวงจรขัดข้อง, ตรวจสอบวงจร)
  ในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือบางพื้นที่ที่ห่างไกล สามารถใช้บริการได้หรือไม่?
  CAT สามารถให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลที่สายสัญญาณเข้าไม่ถึง CAT สามารถให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียว นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศแบบ One Stop Service โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก
  ความแตกต่างของบริการ CAT MPLS และ CAT Ethernet?
  บริการ CAT MPLS และ CAT Ethernet ทำงานบนเทคโนโลยี MPLS (Multi protocol Label Switching) บนเครือข่าย IP ซึ่งในด้านเทคนิคมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนี้
  บริการ CAT Ethernet
  - เทคโนโลยี MPLS Layer 2
  - การเชื่อมโยงวงจรในรูปแบบ Point to Point และ Point to Multi Point
  - ผู้ใช้บริการบริหารจัดการโครงข่ายเอง เช่น IP Address , Routing Protocol
  บริการ CAT MPLS
  - เทคโนโลยี MPLS Layer 3
  - มีการรับรองคุณภาพบริการตามระดับ OoS (Quality of Service)
  - การเชื่อมโยงวงจรในรูปแบบ Multi-Point to Multi-Point
  - ผู้ให้บริการกำหนด IP WAN โดยผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการ IP LAN และ Routing Protocol เอง
  บริการ CAT MPLS และ CAT Ethernet สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายแอพพลิเคชั่นทั้งการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียงในรูปแบบมัลติมีเดีย
  การเลือกใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจ ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง?
  โดยทั่วไปบริการวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล (Private Network) สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายแอพพลิเคชั่นทั้งการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียงในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในการเลือกใช้บริการให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในเบื้องต้นสามารถพิจารณาได้ดังนี้
  - คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล เนื่องจากแต่ละบริการทำงานบนเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จึงมีจุดเด่นและรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันด้วย
  - ความเร็ว (Speed) ที่ต้องการใช้งาน เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ
  - การบริหารจัดการเครือข่ายภายในองค์กร เช่น รูปแบบการเชื่อมโยงวงจร การบริหารจัดการ IP Address, Routing Protocol, QoS เป็นต้น
  - จำนวนสาขาและความคุ้มค่าในการลงทุน
  สามารถใช้งานได้แต่ช้าทั้งที่ Link ก็ปกติ เกิดจากสาเหตุใด?
  การใช้งานได้ช้าทั้งที่ Link ปกติอาจเกิดจากในช่วงเวลานั้น ระบบ Network ของผู้ใช้บริการอาจมีการใช้งานสูง เช่น มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณมาก มีผู้ใช้งานในขณะนั้นเป็นจำนวนมาก หรือระบบ LAN ภายในของผู้ใช้บริการถูกโจมตีโดย Virus เป็นต้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับขนาดความเร็ว (Speed) ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ด้วย
  การตรวจสอบสามารถทำได้โดยการตรวจสอบและทดสอบเป็นส่วนๆ ไป โดยอาจจะเริ่มตรวจสอบจากระบบ LAN ภายในก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบที่ Link และตรวจสอบที่ Network ปลายทางอีกฝั่งหนึ่ง เป็นต้น
  มีความต้องการใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างสาขาของบริษัทที่มีถึง 4 สาขา โดยอยากได้เป็นการให้บริการแบบที่มองเห็นทั้ง 4 สาขาอยู่ในวง LAN เดียวกันและพร้อมที่เพิ่มหรือปรับเปลี่ยน Bandwidth ได้อย่างคล่องตัว ควรจะใช้บริการใดดี?
  สามารถ ใช้บริการ ของ กสท ได้ 2 บริการด้วยกันคือ
  1. CAT Ethernet
  2. CAT MPLS
  โดยบริการทั้งสองสามารถให้บริการในรูปแบบที่ บริษัทฯ ต้องการได้โดยสามารถเชื่อมต่อกับสาขาอื่นๆโดยมีรูปแบบเสมือนอยู่ในวง LAN เดียวกัน แต่ บริการทั้งสองมีความแตกต่างกันในประการที่สำคัญคือ
  CAT Ethernet ลูกค้าสามารถ กำหนด IP ของวง LAN เพื่อใช้บริการได้เอง เพราะ เป็นการให้บริการที่ระดับ Layer 2 แต่ CAT MPLS เนื่องจากให้บริการในระดับ Layer 3 ดังนั้น ผู้กำหนด IP address จึงถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการซึ่งก็คือ กสท เป็นผู้กำหนดนั่นเอง
 • ฝ่ายขายส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

   

  ลำดับ ประเภทธุรกิจของลูกค้า ฝ่ายขายส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์
  1 บริษัทเอกชน ฝ่ายบริการลูกค้าเอกชน  02-104-4142
  2 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ 02-104-3717,4013
  3 ผู้ประกอบการ (Wholesales) อาทิ ISP ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ 02-104-4408 , 4849
         

  ส่วนภูมิภาค

   

   
  ลำดับ ฝ่ายขายส่วนภูมิภาค เบอร์โทรศัพท์  
  1 สำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-231-080 กด 1 ต่อ 4111 , 4137  
  2 สำนักงานบริการลูกค้าเขตกลาง จ.นครสวรรค์ 056-226320  
  3 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออก อ.พัทยา จ.ชลบุรี 033-0044301 – 10 ต่อ 4288-9  
  4 สำนักงานบริการลูกค้าเขตเหนือ จ.เชียงใหม่ 053-261174 ต่อ 4327-8  
  5 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันตก จ.ราชบุรี 032-328292 , 032-328295 ต่อ 4206 ,4260  
  6 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 043-241560-7 ต่อ 4213, 4302