CAT Datacom
    

CAT PRIVATE LINE

 • CAT Private Line
   
       บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงส่วนบุคคลด้วยเทคโนโลยี SDH ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยรับประกันคุณภาพการให้บริการตลอดเส้นทาง มุ่งเน้นเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด รองรับการรับ-ส่งข้อมูล ภาพ และเสียง ในรูปแบบมัลติมีเดียที่ความเร็วตั้งแต่ 256 Kbps ถึง 100 Gbps ช่วยเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ
   
       CAT Telecom มีโครงข่ายการให้บริการ CAT Private Line ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถให้บริการระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำแบบ One Stop Service โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นGlobal Network Operator ระดับแนวหน้าของโลก ช่วยให้องค์กรที่มีเครือข่ายสาขาระหว่างประเทศสามารถเชื่อมต่อ และบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพมากขึ้น
   

   

    คุณสมบัติการให้บริการด้านเทคนิค

   

   

   

    ระบบสื่อสัญญาณ

   

  • ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลตั้งแต่ 256Kbps ถึง 100Gbps
  • Physical Interface V.35. G.703
  • บริการด้วยเทคโนโลยี SDH

   

   
  • ระบบคู่สายทองแดง (Copper wire)
  • ระบบเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber)
  • ระบบไมโครเวฟ (Microwave Link)

  คุณสมับติช่องสัญญาณ และคู่สายเชื่อมโยงระหว่างต้นทางถึงปลายทาง เป็นไปตามมาตราฐาน ITU - T Recommendation

   

   
  ประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูล)
            ด้วยระบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา บริการ CAT Private Line จึงเหมาะสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลจำนวนมาก ทั้งข้อมูล ภาพ และเสียง ในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยสูง มีความเร็วคงที่สม่ำเสมอ ส่งผลให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ ที่จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
   
  ระบบความปลอดภัยที่วางใจได้
            CAT Private Line เป็นระบบเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเหตุขัดข้องได้อย่างสมบูรณ์ และมีระบบบริหารจัดการเครือข่าย(Network Management System) ควบคุม ดูแลโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องพร้อมให้บริการตลอด24 ชั่วโมง และสามารถปกป้องข้อมูลทางธุรกิจของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงวงจรลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกันเป็นอิสระ (Dedicated Circuit) ทำให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลระดับสูงโดยปราศจากการละเมิดสิทธิของข้อมูลที่รับส่งผ่านระบบ CAT Private Line
   
  การรับประกันคุณภาพบริการ
            CAT Private Line มีการให้การประกันคุณภาพการให้บริการและมีการจ่ายค่าชดเชยสำหรับวงจรที่ขัดข้องเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญาการให้บริการ
   
  พื้นที่ให้บริการ
            การให้บริการ CAT Private Line (Domestic) สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ โดยมีศูนย์โทรคมนาคมของ CAT ที่พร้อมให้บริการ และดูแลลูกค้าในทุกจังหวัดของประเทศไทย
   
   
            การให้บริการ CAT Private Line (International)สามารถให้บริการได้ครอบคลุมประเทศต่างๆ ทั่วโลกผ่านโครงข่าย
  ใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Submarine Optical Fiber) โดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เป็น GlobalNetwork Operator ระดับชั้นนำทั่วโลก ซึ่ง CAT ได้ให้บริการผ่านโครงข่ายหลัก ดังนี้
   
            AAG (Asia-American Gateway), SEA-ME-WE3/4 (SouthEast Asia-Middle East-Western Europe), TIS (Thailand-Indonesia-Singapore), FLAG (Fiber-Optic Link Aroundthe Globe) รวมถึงระบบโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำอื่นๆที่ไม่มีจุดขึ้นบกที่ประเทศไทย อันได้แก่ Japan-US, China-US,Trans-Pacific Cable (TPC), C2C, TGN, ACPN2 เป็นต้น
   
  พร้อมรับทุกความต้องการของธุรกิจ
            สำหรับองค์กรที่ต้องการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด อาทิเช่น องค์กรธุรกิจภาครัฐเอกชน บริษัทข้ามชาติ โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการเงินการธนาคาร สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบกิจการทางด้านโทรคมนาคม

   

 • One Stop Services (OSS) for CAT Datacom International คืออะไร
  คือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำหรับบริการ CAT Datacom คือ
  1.CAT Private Line
  2.CAT Private line Plus
  3.CAT Ethernet
  4.CAT MPLS
  โดย CAT Telecom จะเป็นผู้ดำเนินการที่เกี่ยวกับการให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ที่ CAT Telecom ที่เดี่ยว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น
  -สอบถามรายละเอียดบริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  -สอบถามอัตราค่าใช้บริการ
  -ทำสัญญา ณ. จุดเดียว
  -ช่องทางการชำระเงิน ณ. จุดเดียว
  -บริการหลังการขาย (รับแจ้งวงจรขัดข้อง, ตรวจสอบวงจร)
  ในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือบางพื้นที่ที่ห่างไกล สามารถใช้บริการได้หรือไม่?
  CAT สามารถให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลที่สายสัญญาณเข้าไม่ถึง CAT สามารถให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียว นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศแบบ One Stop Service โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก
  สามารถใช้งานได้แต่ช้าทั้งที่ Link ก็ปกติ เกิดจากสาเหตุใด?
  การใช้งานได้ช้าทั้งที่ Link ปกติอาจเกิดจากในช่วงเวลานั้น ระบบ Network ของผู้ใช้บริการอาจมีการใช้งานสูง เช่น มีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณมาก มีผู้ใช้งานในขณะนั้นเป็นจำนวนมาก หรือระบบ LAN ภายในของผู้ใช้บริการถูกโจมตีโดย Virus เป็นต้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับขนาดความเร็ว (Speed) ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ด้วย
  การตรวจสอบสามารถทำได้โดยการตรวจสอบและทดสอบเป็นส่วนๆ ไป โดยอาจจะเริ่มตรวจสอบจากระบบ LAN ภายในก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบที่ Link และตรวจสอบที่ Network ปลายทางอีกฝั่งหนึ่ง เป็นต้น
  การเลือกใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจ ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง?
  โดยทั่วไปบริการวงจรสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล (Private Network) สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายแอพพลิเคชั่นทั้งการรับส่งข้อมูล ภาพ และเสียงในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในการเลือกใช้บริการให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในเบื้องต้นสามารถพิจารณาได้ดังนี้
  - คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล เนื่องจากแต่ละบริการทำงานบนเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จึงมีจุดเด่นและรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันด้วย
  - ความเร็ว (Speed) ที่ต้องการใช้งาน เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ
  - การบริหารจัดการเครือข่ายภายในองค์กร เช่น รูปแบบการเชื่อมโยงวงจร การบริหารจัดการ IP Address, Routing Protocol, QoS เป็นต้น
  - จำนวนสาขาและความคุ้มค่าในการลงทุน
  มีความต้องการใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลเพื่อติดต่อสื่อสารกันระหว่างสาขาของบริษัทที่มีถึง 4 สาขา โดยอยากได้เป็นการให้บริการแบบที่มองเห็นทั้ง 4 สาขาอยู่ในวง LAN เดียวกันและพร้อมที่เพิ่มหรือปรับเปลี่ยน Bandwidth ได้อย่างคล่องตัว ควรจะใช้บริการใดดี?
  สามารถ ใช้บริการ ของ กสท ได้ 2 บริการด้วยกันคือ
  1. CAT Ethernet
  2. CAT MPLS
  โดยบริการทั้งสองสามารถให้บริการในรูปแบบที่ บริษัทฯ ต้องการได้โดยสามารถเชื่อมต่อกับสาขาอื่นๆโดยมีรูปแบบเสมือนอยู่ในวง LAN เดียวกัน แต่ บริการทั้งสองมีความแตกต่างกันในประการที่สำคัญคือ
  CAT Ethernet ลูกค้าสามารถ กำหนด IP ของวง LAN เพื่อใช้บริการได้เอง เพราะ เป็นการให้บริการที่ระดับ Layer 2 แต่ CAT MPLS เนื่องจากให้บริการในระดับ Layer 3 ดังนั้น ผู้กำหนด IP address จึงถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการซึ่งก็คือ กสท เป็นผู้กำหนดนั่นเอง
 • ฝ่ายขายส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

   

  ลำดับ ประเภทธุรกิจของลูกค้า ฝ่ายขายส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์
  1 บริษัทเอกชน ฝ่ายบริการลูกค้าเอกชน  02-104-4142
  2 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ 02-104-3717,4013
  3 ผู้ประกอบการ (Wholesales) อาทิ ISP ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ 02-104-4408 , 4849
         

  ส่วนภูมิภาค

   

   
  ลำดับ ฝ่ายขายส่วนภูมิภาค เบอร์โทรศัพท์  
  1 สำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-231-080 กด 1 ต่อ 4111 , 4137  
  2 สำนักงานบริการลูกค้าเขตกลาง จ.นครสวรรค์ 056-226320  
  3 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออก อ.พัทยา จ.ชลบุรี 033-0044301 – 10 ต่อ 4288-9  
  4 สำนักงานบริการลูกค้าเขตเหนือ จ.เชียงใหม่ 053-261174 ต่อ 4327-8  
  5 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันตก จ.ราชบุรี 032-328292 , 032-328295 ต่อ 4206 ,4260  
  6 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 043-241560-7 ต่อ 4213, 4302